Rijnder Schaap

Rijnder heeft vanuit zijn ervaring in de training, coaching en begeleiding van jeugd topsportteams bij de KNLTB en als Leraar Lichamelijke Opvoeding in het middelbaar onderwijs destijds de stap gemaakt naar het bedrijfsleven. Na diverse functies vervuld te hebben bij verschillende bedrijven in de rol van Sales Manager en Business Unitmanager heeft hij in 2008 het besluit genomen om aan de andere kant van de tafel plaats te nemen als adviseur, coach en trainer voor bedrijven en instellingen.

Inmiddels heeft Rijnder met veel plezier diverse bedrijven mogen begeleiden, waarbij niet alleen zichtbare resultaten zijn geboekt door advies, maar juist ook door samen met deze bedrijven de nieuw ontstane ideeën te implementeren.

Wat voor Rijnder in de loop der jaren steeds duidelijker op zijn netvlies kwam te staan is de plaats die de menskant inneemt in het al dan niet succesvol zijn van bedrijven en instellingen. Dit heeft hem dan ook doen besluiten om zijn rol steeds meer te verleggen naar individuele coaching, persoonlijk leiderschap en het begeleiden en coachen van groepen. Het op een hoger plan brengen van de medewerkers van de bedrijven en instellingen is niet alleen zijn uitdaging, maar is ook zijn belangrijkste bron van plezier om dit werk te doen. In Weishijd vindt hij een club van gelijkgestemde mensen waardoor zij er ook met elkaar voor kunnen zorgen om het vak van professionele communicatie naar een steeds hoger plan te tillen.

Neem contact op met Rijnder
E-mail rschaap@weishijd.nl
Telefoon 06 – 29 47 00 22
LinkedIn Bezoek profiel

”De sprong in het diepe maken is immers alleen leuk als we gezamenlijk ook weer boven komen.”