Volgens WikiPedia

Wat is Weishijd?

Bron: Wikipedia

Wikipedia

"Wijsheid is de kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen. De betekenis is praktisch en moreel. In de beschrijving van (levens)wijze mensen komt een zekere stereotype naar voren: Volgens sommige beschrijvingen zijn wijzen: mensen die fouten gemaakt hebben, en daarvan geleerd hebben. Zij hebben genoten en geleden, keuzes gemaakt, gehandeld en de verantwoordelijkheid voor hun daden aanvaard. Wijzen hebben niet alleen hun eigen belang maar ook dat van hun medemensen bevorderd. Zij hebben zichzelf leren kennen en zichzelf geaccepteerd; Zij hebben de waarheid leren kennen en lijden niet meer. Zij zijn ondanks ondervonden tegenslagen gelukkig; dankbaar; vriendelijk en worden niet (meer) geplaagd door onvervulde verlangens, hebben een goed geweten en de meesten zijn niet bang voor de dood. Je zou kunnen zeggen dat zij toonbeelden zijn van een geslaagd menselijk leven, de belichaming van humaniteit."